20140815Vol008王馨瑶yanni151P王馨瑶美媛馆

20140815Vol008王馨瑶yanni151P王馨瑶美媛馆

如血色浓赤,脉来数者,又属一味子芩丸证,不可混也。苦辛温,有毒。

 若老人脐腹畏冷及寒湿香港脚,以熟艾入布兜之。《圣惠》治血淋涩痛,苏颂治风痫欲倒,饮之取吐效,惟阴疽不赤肿者禁用。

得麻黄、细辛名麻黄附子细辛汤,治少阴病发热、脉沉。 《大明》治心腹一切气,膀胱冷痛,呕逆反胃,霍乱泻痢,健脾消食安胎。

古法治误食水银,令其人卧于椒上,则椒内皆含水银。有人病咳多日,或令燃款冬花三两放无风处,以管吸其烟咽之,数日果愈。

制法以花乳石五两,同硫黄二两入炀成罐内,盐泥固济,加顶火过,研细,水飞用。《丹方》治大便血用刘寄奴半两,腊茶一钱,乌梅半枚,煎服即效。

此药升降诸气,能入肺使诸气下降,俗泥为上升而不能下行,失其用矣。专于强志益精,主梦泄。

Leave a Reply